ثبت گارانتی


برای ثبت گارانتی محصول خود شماره سریال کالای خریداری شده و کد تصویری را وارد نمائید.سپس در فرمی که ظاهر می شود اطلاعات خود را وارد نموده و روی دکمه ارسال کلیک کنید
شماره سریال :
شماره ثبت گارانتی :
کد موجود در تصویر را وارد کنید اگر کد واضح نیست روی تصویر کلیک کنید
کد تصویری :